همین جا

Posted by ikka (Esfahan, Iran) on 2 April 2014 in Abstract & Conceptual and Portfolio.

دوخته ای برای من در این سرما، گلی ظریف و گرم!
بیرون سرد است، پنجره هم بخار گرفته، همینجا می مانم پیش تو...

Canon PowerShot SX20 IS
1/25 second
F/2.8
ISO 800
5 mm

flower
گل
دوخته

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook