زلالی تشنگی

Posted by ikka (Esfahan, Iran) on 27 March 2014 in Abstract & Conceptual and Portfolio.

پاکی در زلالی چشمای توست که تشنگی من را در خشکی لبانم می بیند عاشقانه!

Canon PowerShot SX20 IS
1/15 second
F/4.0
ISO 800
13 mm

زلال
آب
لیوان

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook