انتظار

Posted by ikka (Esfahan, Iran) on 9 April 2012 in Abstract & Conceptual and Portfolio.

تا آخرین قطره ی خون که نه! ولی تا کمرنگترین قرمزی قلبم انتظار تو را خواهم کشید!

Canon PowerShot SX20 IS
1/80 second
F/5.7
ISO 400
100 mm

love

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook