گذشته

Posted by ikka (Esfahan, Iran) on 6 April 2012 in Cityscape & Urban and Portfolio.

از اینجا تو گذر کرده ای!آخر من تو را احساس می کنم!

Canon PowerShot SX20 IS
1/200 second
F/2.8
ISO 200
5 mm

isfahan
old

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook